Algemene Informatie

Algemene Voorwaarden

TARIEVEN:

Alle afgegeven tarieven zijn inclusief de gebruikte materialen maar exclusief BTW, reiskosten à € 0,21/km, opbouw/afbouwtijd en eventuele parkeerkosten. 

U ontvangt een kwitantie.

Als bron voor de reiskostenberekening wordt google maps gebruikt.

OFFERTES, OPDRACHTBEVESTIGINGEN, FACTUREN, HERINNERINGEN EN AANMANINGEN:

Offertes, opdrachtbevestigingen en facturen worden altijd per e-mail verzonden. Indien u deze liever per post ontvangt zullen wij u vanzelfsprekend tegemoet komen.

Offertes zijn geldig tot zeven dagen na opmaakdatum

Herinneringen en Aanmaningen worden per e-mail en per post verzonden.

BOEKING:

Enjoy Facepaint en Make-up hanteert een startboeking vanaf 2 uur. Wilt u Enjoy Facepaint boeken voor een kortere tijd dan is dat mogelijk, echter het tarief dat u betaalt blijft gelijkt aan het tarief dat staat voor 2 uur.

Zowel per e-mail, telefoon, brief als mondeling zijn geldende overeenkomsten. Bij voorkeur per e-mail. Deze zal meerdere keren per dag gecheckt worden.

WACHTKOSTEN:

Wanneer er een boeking gedaan wordt op één dag en de uren niet aansluitend zijn rekent Enjoy Facepaint voor de tussenliggende uren wachtkosten deze bedragen 50% van het uurtarief.

REISKOSTEN:

De reiskosten worden berekend vanaf de woning van Enjoy Facepaint tot aan de opgegeven locatie en terug en in rekening gebracht vanaf 10 km vanaf de vestiging.

Reiskosten bedragen € 0,21 per gereden kilometer
Reiskosten worden berekend aan de hand van Google Maps vanaf 5665AG

PARKEERKOSTEN:

Bij betaald parkeren zijn de kosten voor de opdrachtgever.

BETALING:

Bedrijven: Binnen 14 dagen na de factuurdatum dient het verschuldigde bedrag te zijn bijgeschreven op rekening van Joyce van den Borst. Wanneer de rekening te laat betaald wordt dan ontvangt u een herinnering na een maand. Na de 2e herinnering wordt de rekening verhoogd met € 15,00 administratiekosten. Bij een aanmaning wordt de rekening verhoogd met 10%. Wanneer de rekening na de aanmaning nog niet betaald, dan zal de zaak uit handen gegeven worden aan een incassobureau. Alle extra kosten die gemaakt worden door dit incassobureau zullen verhaald worden op de opdrachtgever.

Particulieren: Het verschuldigde bedrag wordt ter plaatse voorafgaand aan de werkzaamheden contant aan Enjoy Facepaint betaald. Een betaling per bank is ook mogelijk en dient uiterlijk 5 dagen van te voren worden gedaan. Bij uitblijven van de betaling volgens afspraak behoudt Enjoy Facepaint het recht om de afspraak te annuleren.

Rekeninghouder: Joyce van den Borst

IBAN: IE7SUMU99036510541890

BIC SUMUIE22XXX

Instelling: SumUp Limited

TOESLAGEN:

Voor opdrachten op zondagen wordt een toeslag van 25% op uurtarief berekend.
Ook wanneer een opdracht plaatsvindt tussen 22.00 en 8.00 uur geldt deze toeslag.
Op nationale feestdagen geldt een toeslag van 50% op de normale prijzen.

ANNULERING:

Voor opdrachten waar geen aanbetaling voor gedaan is geldt het volgende:
Opdrachten kunnen uiteraard worden geannuleerd om wat voor reden dan ook.

Gebeurd dit:

– Langer dan een maand voor de geboekte datum dan is de annulering kosteloos.

– Binnen 2 weken tot 24 uur voor de geboekte datum rekent Enjoy Facepaint 75% van de rekening kosten.

– Minder dan 24 uur voor de geboekte datum rekent Enjoy Facepaint 100% van de rekening kosten.

– Enjoy Facepaint behoudt zich het recht om een opdracht te annuleren in geval van bv. onterechte behandeling, ziekte of een overlijden van een familielid of dierbare. Bij een annulering zal de opdrachtgever telefonisch op de hoogte gebracht worden hiervan. Enjoy Facepaint zal, indien gewenst, proberen voor vervanging te zorgen, op basis van beschikbaarheid van andere schminkers.

LOKATIE OPDRACHTGEVER EN WERKOMSTANDIGHEDEN VOOR DE SCHMINKER:

De opdrachtgever draagt zorg voor voldoende licht, de mogelijkheid tot het verversen van water, en wanneer er buiten geschminkt wordt, een overkapping. Tevens zorgt de opdrachtgever voor een tafel en 2 stoelen.

Indien gewenst kan Enjoy Facepaint de eigen kraam meenemen ter aankleding. NB: Dit dient van te voren worden aangegeven.
Enjoy Facepaint komt ongeveer een kwartier van te voren om zich voor te bereiden op de opdracht en spullen hiervoor klaar te zetten.
Na iedere twee en een half uur dat geschminkt wordt heeft Enjoy Facepaint het recht op een kwartier pauze.
Wanneer de eindtijd nadert en er staat nog een wacht rij met kinderen, bepaalt Enjoy Facepaint welk kindje het laatste kindje is dat nog binnen de vastgestelde werktijd geschminkt kan worden.

TOEZICHT TIJDENS SCHMINKEN:

Tijdens de duur van het schminken (inclusief op- en afbouwtijd) zorgt de opdrachtgever voor de aanwezigheid van minimaal één volwassene (18+) die toezicht houdt op de aanwezige kinderen en de kinderen begeleidt tijdens het schminken.
Enjoy Facepaint is geen oppas en kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor gebeurtenissen/voorvallen met het/de kind(eren) op de schmink locatie buiten haar eigen activiteiten.

AANSPRAKELIJKHEID:

Een kind dat geschminkt wil worden is 3 jaar of ouder en kan zelfstandig zitten en aangeven wat hij/zij wil. Het schminken moet vooral een leuke en fijne ervaring zijn. Bij twijfel behoudt Enjoy Facepaint het recht om het kind niet te schminken.

Enjoy Facepaint erkent geen aansprakelijkheid voor enige allergische reacties en/of letsel aan goederen of personen direct of indirect. Alle door Enjoy Facepaint gebruikte materialen zijn bijzonder huidvriendelijk, onschadelijk en getest. Het is natuurlijk altijd mogelijk dat de huid wat gevoelig zou kunnen reageren. De gebruikte materialen zijn altijd schoon en worden na afloop gereinigd met antibacteriële zeep. Een allergische reactie kan altijd voorkomen, bij twijfel vraag om een elleboog test.

Enjoy Facepaint behoudt zich het recht om mensen met een te gevoelige huid niet te schminken. Als een alternatief als bijvoorbeeld een arm mogelijk is zal dat altijd worden aangeboden. Om deze reden worden kinderen beneden de drie jaar niet geschminkt.

Enjoy Facepaint schminkt geen mensen die ziek ogen. Hieronder verstaan wij onder andere: Verkoudheid, Waterpokken, Krentenbaard, Uitslag, Snotneus, Ontstoken ogen, Hoesten of bijvoorbeeld het hebben van een koortslip, wondjes o.i.d. niet te schminken. Dit met het oog op de hygiëne en kruisbesmetting op materiaal en klant.

VERWIJDEREN VAN DE SCHMINK:

De schmink is makkelijk te verwijderen met lauwwarm water en zeep. Het is mogelijk dat er een lichte kleurzweem achterblijft, deze trekt vanzelf weer weg. Om de schmink te verwijderen zonder reacties adviseren wij u om eerst de huid in te zepen met een vloeibare zeep en daarna af te nemen met een natte washand.

Wij adviseren geen make-up remover doekjes of baby doekjes te gebruiken. Ook geen (huid)olie. En niet met de schmink te gaan slapen!

FOTO’S OP DE WEBSITE EN COPYRIGHT:

Enjoy Facepaint vraagt altijd aan de ouders, verzorgers of de volwassene waarmee het kind gekomen is, toestemming om een foto te mogen maken en deze op de website te plaatsen. Uiteraard worden er geen persoonlijke gegevens bijgezet. Op deze manier kan Enjoy Facepaint laten zien wat zij in huis heeft en andere opdrachtgevers enthousiast maken.

U behoudt altijd het recht om uw toestemming in te trekken middels een e-mail aan admin@enjoyfacepaint.nl

Het is verboden om fotomaterialen, teksten of ander materiaal van Enjoy Facepaint over te nemen voor eigen gebruik. Een uitzondering wordt gemaakt voor de ouders/verzorgers van het kind waarvan een foto gemaakt is.

ALGEMENE VOORWAARDEN OPDRACHTGEVER:

De opdrachtgever is verplicht zich in zijn overeenkomst met Enjoy Facepaint te ontdoen van de eigen algemene voorwaarden.